English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ökad närvaro på Europamarknaden med fokus på Tyskland

Nyligen började Jan Hellsten på Cold Cut Systems. Jan som talar flytande tyska kommer att arbeta med affärsutveckling/marknadsundersökning och kanalförsäljning på Europamarknaden, till en början med tyngdpunkt på Tyskland. Jan som har en bakgrund som ingenjör med examen ifrån Chalmers har en lång internationell erfarenhet av komplex försäljning, bl.a av högtryckssystem för brandbekämpning.

Under 12 års tid arbetade Jan med marknadsutveckling av släck- och frysskyddsvätska på Temper Technology och byggde upp marknaden för frysskydd inom sprinklersystem i Tyskland.

"Det är spännande att få ta sig an att bygga upp nya marknader och jag ser fram emot detta, speciellt den Tyska marknaden som är väldigt stor, säger Jan. Det finns många utmaningar i processen, men tack vare att jag byggt upp nya marknader innan vet jag vilka svårigheterna är."

Vi hälsar Jan Hellsten välkommen till Cold Cut Systems!

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment