English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Metallica styrelsemöte

Förvaltningsaktiebolaget Metallica genomförde sitt ordinarie styrelsemöte på Guttasjön den 7 december då man även fick en genomgång av samarbetet mellan SÄRF:s räddningstjänst och Cold Cut Systems. Under förmiddagen genomfördes demonstrationer av skärsläckare där deltagarna på ett mycket påtagligt sätt upplevde fördelarna med coldcutTM cobra metoden.

Metallica 2

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment