English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Mässor 2014

Under året kommer vi att delta i följande mässor. Hoppas vi ses!

Mässa Datum Plats
Brandbefälsmöte 29-31 januari Helsingborg
Teknikdagarna 7-8 maj Skövde
Brand 2014 2o-22 maj Helsingborg
Brandchefskonferens 16-18 juni Dortmund, TY
Skånsk Brandskyddsdag   Revinge
Brann Gardemoen 17-18 sept Norge
Emergency Services Show 24-25 sept Birmingham, UK
Skadeplats 2013   Karlstad
SKYDD 14-16 okt Stockholm

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment