English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Mässor 2011

Nedan visas ett axplock utav de mässor och aktiviteter som Cold Cut Systems ställer ut på under 2011. Välkommen att besöka oss i våra montrar samt på våra demovisningar.

Brand 2011 - 24 - 26 augusti, Odense Danmark
Cold Cut Systems Sverige kommer att tillsammans med vår distributör i Danmark, Gearteam, ställa ut på mässan Brand 2011 i Odense. Välkommen till vår monter.

Skånsk Brandskyddsdag – 15 september, MSB Revinge Sverige
Dagen genomförs i samarbete mellan Brandskyddsföreningen Skåne, Skåne-Blekinge Brandbefälsförening samt MSB Revinge och erbjuder seminarier och föreläsningar för branschens främsta företrädare i södra Sverige. Parallellt med dessa seminarier och föreläsningar arrangeras även en enklare mässa/utställning i fordonshallen.
Välkommen till vår monter under Skånsk Brandskyddsdag.

Skadeplats 2011 - 21-22 september, Katrineholm
Under Skadeplats 2011 kommer Cold Cut Systems att köra en demovisning dag 2, dvs den 22 september, där bland annat olika strålbilder kommer att visas och jämföras samt att en skärsläckarinsats kommer att genomföras. Mässans fokus är att belysa de problemområden som finns vid vinds- och takbränder och diskutera de goda erfarenheter som finns inom området. Det finns ett stort behov av att lära, utveckla och dela erfarenheter med varandra. Läs mer om Skadeplats 2011 här>>

Brann 2011 - 21 - 22 september, Gardemoen Norge
Vår Norska agent, HMC, kommer att ställa ut på mässan Brann 2011 i Gardemoen. Svenska representanter kommer även att vara på plats. Välkommen till Brand 2011.

----------------------------------------------------------------------------------

Nordiska Brandmännens Studiedagar – 2-5 maj, Göteborg Sverige
De Nordiska Brandmännens Studiedagar arrangeras för heltidsanställda brandmän från Norden. I år kommer dagarna att hållas på Färjenäs i Göteborg. Cold Cut Systems kommer torsdagen den 5 maj att hålla ett föredrag om skärsläckaren samt visa en kortare demo.

Teknikdagarna 2011 - 3-4 maj, Skövde Sverige
Under dessa dagar två dagar kan du besöka oss i vår monter samt på någon av de förevisningar som vi anordnar vid ”macken” på övningsfältet.

Swedish Malaysia Innovation Days – 6-11 maj, Malaysia
Svenska ambassaden anordnar Swedish Malaysia Innovation Days under fem dagar i Maj (6-11/5). Det går in innovationens tecken där man startar med en Galamiddag i Alfred Nobels tecken. Värd är ambassaden och Cold Cut Systems bjöd in Dato’ Yahya Hamid och Ms Michelle Ong, representanter från vår partner Kejuteraan Aasa Jaya Sdn. Bhd.  Talare är bl.a. Tun Dr. Mahathir bin Mohammad, fd president i 22 år, och Fredrik Härén, svensk inspiratör bosatt i Singapore. Därefter har man en svensk utställning i Pavillion Mall i Kuala Lumpur. CCS är representerat ihop med SAAB, Ericsson, Bofors, IKEA, Volvo och Tetra Pak.

IMDEX 2011 – 17-19 maj, Singapore

Brandchefskonferens - 20-21 maj, Sarpsborg Norge

Erfarenhetsdagar för skärsläckaranvändare – 24-25 maj, Tinglev Danmark
Arrangeras Beredskapsstyrelsen.

Brand 2011 – 24-26 maj, Jönköping Sverige
Temat för konferensen är "Räddningstjänsten behöver ett nytt perspektiv"! Cold Cut Systems ställer i år ut i monter 11 och kommer även att medverka i paneldebatten ”Vad styr teknik- och medodutvecklingen?” under ondagen den 25 maj.

Seminarie B: Vad styr teknik- och metodutvecklingen?
Bo Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Micael Carlsson, räddningschef Räddningstjänsten Eksjö
Kenneth Ericson, räddningschef Riskhanteringsenheten Öckerö kommun
Ola Johansson, Swedish Rescue Training Centre (SRTC)
David Nielsen, Räddningstjänsten Halmstad
Torwald Snickars, Cold Cut Systems AB

Norshipping – 24-27 maj, Oslo Norge

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment