English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Mark Smitherman börjar på Cold Cut Systems

Mark har tidigare varit Räddningschef i South Yorkshire och Operativ Chef för Räddningschefsföreningen fram till sin pensionering förra året. Efter 32 år inom brandkåren och 7 år som chef är Mark välkänd inom räddningstjänsten vilket bidrar med en extra dimension av förståelsen för utvecklingen av coldcut™ cobra skärsläckaren i Storbritannien.

”En betydande del av min karriär har jag fokuserat på förbättringar inom operativ säkerhet och är därför glad att få möjligheten att arbeta med Cold Cut Systems för att utveckla användingen och tillämpningen av cobra skärsläckaren inom räddningstjänsten i UK. För mig står cobra för möjligheten att avsevärt förbättra, höja säkerheten och effektivisera insatser i olika situationer, minska skador, minimera miljöpåverkan samtidigt som man optimerar säkerheten för brandmännen.”

Mark kommer att arbeta nära teamet i Sverige för att utveckla förståelsen och tillämpningen av cobra i Storbritannien. Vidare kommer han att stödja cobra användare i Storbritannien och utveckla möjligheterna att skapa en medvetenhet på den brittiska brand- & räddningsmarknaden.

Mark nås på mark.smitherman@coldcutsystems.com  och tel +44 7979 725689.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment