English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Manchester installerar Cobra på alla 44 släckbilar

Cobra, coldcut™ cobra, Cold Cut Systems, coldcutsystems, cutting extinguisherCold Cut Systems kan nu meddela att Manchester, UK, implementerar coldcut cobra helt integrerat i deras brandförsvar. Cold Cut Systems VD, Peter Oom, kommenterar:

”Jag är väldigt stolt över att kunna tillkännage samarbetet med Manchester. De senaste åren har vi sett fler och fler räddningstjänster i Sverige och internationellt som fullt ut implementerar Cobran som en integrerad del av sitt brandförsvar, dvs Cobran installerad på absoluta merparten av släckbilarna samt helt integrerad i rutiner och inte minst utbildning för insatsledare. Manchester, som en internationellt erkänd storstad, implementerar konceptet fullt ut för att kunna uppnå säkrare miljö för brandmännen, effektivare insatser samt minska följdskador i byggnader och miljö.”

Manchester har valt att initialt installera 44 st Cobrasystem på samtliga deras befintliga släckbilar genom eftermontage, vilket vi ser som ett mycket starkt erkännande för metoden kring Cobran, innovationen och allt engagerat arbete från bolaget och i synnerhet våra partners i Sverige och internationellt.

Genom eftermontaget får Manchester ett snabbt implementationsprojekt och en komplett och effektiv initial utbildningsinsats, ökad livslängd på släckbilarna samt en mycket kostnadseffektiv implementation.

Affären har ett stort kommersiellt värde, men vi ser värdet av själva erkännandet av Cobra Cutting Extinguishing Concept som betydligt större, då vi tror att Manchesters fokus på ”Future Fire Fighting” kommer att kunna bli en modell för många storstäder globalt.

A World of Safe, Clean and Efficient Fire Fighting

Läs pressmeddelandet här >>

För mer information, kontakta Peter Oom, VD, peter.oom@coldcutsystems.com, +46706011916 eller besök www.coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment