English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Lyckade försök med miljövänligt vätmedel

Fredagen den 16 mars genomförde Cold Cut Systems, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och X-fire lyckade försök med ett nytt vätmedel och coldcut™ cobra skärsläckare. Det nya medlet är en produkt som är framtagen för brandimpregnering men visat sig väldigt effektiv som tillsattsmedel till släckvatten för att höja effektiviteten vid fibrösa bränder.

Vid försöken kunde det konstateras att släckförmågan är väsentligt bättre och skydd mot återantändning ökade dramatiskt.  Ämnet har en  annan sammansättning än vanliga konventionella vätmedel och är inte giftigt för miljön.

Vid försöken deltog Vattenfall, Varbergs räddningstjänst, Falkenbergs räddningstjänst och Södra Cell vilka har en arbetsgrupp där man tittar på möjligheten att höja effektiviteten i regionen med en medveten satsning på alternativa släckmetoder.  Vätmedlet är lanserat i Sverige av bolaget X-fire och finns idag att tillgå  i handbrandsläckare. Vid försöken på Guttasjön användes  X-fog som är speciellt framtaget för vattendimma. Samtliga som deltog och närvarade vid testerna på Guttasjön; Cold Cut Systems, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, X-fire, Vattenfall, Varbergs räddningstjänst, Falkenbergs räddningstjänst och Södra Cell var alla mycket imponerade av släckeffekten.

Vid frågor kontakta; Torwald Snickars>>

 Test cobra cutting extinguisher and X-fog

 

 

 

 

 

 

 

 

Test cobra cutting extinguisher and X-fog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test cobra cutting extinguisher and X-fog

Test cobra cutting extinguisher and X-fog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test cobra cutting extinguisher and X-fog

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment