English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Lyckad slutdemonstration av FIREM-projektet

Torsdagen den 28 maj genomfördes en slutdemonstration av projektet "Fire Rescue in Mines" (FIREM), i Luleå. Målet med projektet är att undersöka om man genom att kombinera Cobra skärsläckare med ett fjärrstyrt arbetsfordon, kan omvandla detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt ska kunna inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalens säkerhet. Andra vinster är en reducerad insatstid och ökad möjlighet att evakuera gruvpersonalen snabbare.

Bakom projektet står Robotdalen och Mälardalens högskola tillsammans med Boliden Mineral AB, Cold Cut Systems AB, Luleå tekniska universitet, Volvo Construction Equipment AB samt Örebro universitet.

Projektet, som finansierats av VINNOVA, ämnar leda till en säkrare miljö, både för de som arbetar i gruvan och för insatspersonalen. Även en effektivare användning av fordonsflottan hos gruvföretagen, kortare driftstopp och ett effektivare brandförsvar är vad som eftersträvas.

Vid själva slutdemonstrationen simulerades en fjärrstyrd brandsläckning utrustad med coldcut™ cobra på ett industriområde i Luleå. Allt under översyn och med hjälp av Luleås brandförsvar.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment