English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Luc de la Durantaye börjar på Cold Cut Systems

Luc de la Durantaye började sin karriär inom Räddningstjänsten 1981 och arbetade sig upp till att bli brandchef i Gatineau, Montreals 3:e största brandstation. Senare blev han även operativ chef på ”National Fire Academy” för provinsen Quebec. Som VD för EducExpert kom Luc i kontakt med det taktiska konceptet för skärsläckare, då de fick uppdraget att producera det internetbaserade utbildningsprogrammet för FIREFIGHT II.

"Jag kommer ifrån ett land som fokuserar mycket på inomhustaktik för brandbekämpning och insåg att Cobrakonceptet skulle varit ett mycket säkrare och effektivare sätt, såväl för räddningstjänsten som för medborgarna. Jag tror verkligen att den här metoden är ett måste och förespråkade det redan innan jag kom i kontakt med Cold Cut Systems". Luc de la Durantaye

Luc kommer att arbeta i nära samarbete med det svenska bolagets organisation för att stärka medvetenheten och förståelsen för coldcut™ cobra och metoden i Europa.   

”Jag välkomnar Luc till Cold Cut Systems. Lucs erfarenhet och nätverk som Brandchef kombinerat med hans breda erfarenhet inom utbildning för brandmän kommer att bli ett starkt bidrag till laget. Denna rekrytering visar ytterligare på vår satsning på utbildning och utveckling av moderna brandbekämpningsmetoder”. Peter Oom CEO, Cold Cut Systems

Luc kan bli kontaktad på e-mail Luc.Deladurantaye@coldcutsystems.com eller tel. + 46 760 37 26 13.

För mer info kontakta

Peter Oom, CEO Cold Cut Systems AB
Tel. +46 706 011 916

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment