English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Levernas till Karmøy

Karmøy brann- og redningsvesen har nylig anskaffet en Fremskutt enhet (MB Sprinter) m/Cobra Skjæreslukker. Bilen er stasjonert på Kopervik brannstasjon. Instruktører fra OBRE gjennomførte et kurs i bruk av utstyret på Karmøy i september.

Eivind Medhaug fra Karmøy brann- og redningsvesen overtar bilen hos CCS i Kungsbacka.

Fornøyde mannskaper fra Karmøy utenfor Kopervik brannstasjon.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment