English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Leverans Halmstad

Från den 1/6 rullar en framskjuten enhet i Halmstad, fordonet är byggt av Floby på en 5 tons Mercedes Sprinter och är bland annat utrustad med en C 360 skärsläckare från CCS-Cobra, IR-kamera från MSA, övertrycksfläkt från DAFO och navigationstöd av SAAB Performit.

Enheten bemannas av tre brandmän vardagar mellan 08-18, enheten är då stationerad vid Halmstad flygfält och har de västra delarna som sitt utryckningsområde. Övrig tid står bilen på stationen i Halmstad och bemannas då av ordinarie brandstyrka. Räddningstjänsten i Halmstad har haft problem med insatstider i de västra delarna och löser nu detta genom att införskaffa och bemanna detta fordon. Dessutom får räddningstjänsten tillgång till ett kraftfullt släckverktyg som fungerar som en resurs i hela kommunen. Man har även innan bilen togs i drift lagt mycket tid och resurser på utbildning i arbetsmetoden med PPV, IR-kamera och skärsläckare, utbildningen har man köpt av SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund) som är ledande i Sverige på dessa utbildningar. Halmstad har verkligen lagt en gedigen grund för att implementera ny teknik och skapa en säkrare arbetsmiljö för brandpersonal i sin organisation.

001

010

002

004

008

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment