English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Leverans av C360B till Bengtsfors Räddningstjänst

 

Nyligen levererades den första skärsläckaren till Bengtsfors Räddningstjänst som kommer att vara placerad på Bäckefors deltidsstation. I samband med leveransen genomfördes en leveransutbildning som innefattar säkerhet, systemförståelse, drift & underhåll samt handhavande. 

Skärsläckaren är monterad på en MB Sprinter 316 med byggnation gjord av Euro-lans i Backaryd. Euro-lans har tidigare genomgått en Installationsutbildning genomförd av personal från Cold Cut Systems. Vid en Installationsutbildning behandlas allt som har betydelse för en installation av ett coldcut™ cobra system såsom säkerhet, driftsäkerhet, funktion, handhavande och kvalitet.

Skärsläckaren till Bengtsfors är den första installationen genomförd av Eurolans men arbetet med att installera ytterligare två anläggningar till en annan räddningstjänst är i full gång i Backaryd. Vi på Cold Cut Systems ser som vanligt fram emot ett fint samarbete med våra nya kunder, i det här fallet Bengtsfors Räddningstjänst.

För frågor kontakta oss gärna.

Anders Olsson, Räddningschef Bengtsfors Räddningstjänst: anders.olsson@bengtsfors.se
Mikael Nelson, Eurolans: mikael@eurolans.se
Jimmy Otter, Cold Cut Systems: 0709-689344, jimmy.otter@coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment