English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Kyrka räddades med det Cobra-taktiska greppet ”Inside defensive”

      

Vintrosa kyrka, med anor från 1200-talet, började brinna den 8 mars 2014. Kyrkan ligger c:a 13 km från Örebro i Nerike Brandkårs område.

Branden började i takkonstruktionen i gaveln längst bort från kyrktornet och spred sig stadigt mot resterande delar via vinden och neråt övriga kyrkan. Konstruktionen är av trä och brännbar isolering. När Örebros Cobra kom till platsen valde man att prova det taktiska greppet ”Defensivt från Insidan” (se bild nedan). Denna taktiska modell bygger på ”Brandweerdoctrine Kwadrantenmodel” som är utvecklad av Brandweer Nederland/Brandweeracademie för att beskriva möjliga angreppsmetoder vid brand.

Ett Cobra-angrepp påbörjades invändigt genom en dörr i kyrkans torn, in mot vinden som innehöll heta brandgaser och som hotade att sprida branden. Angreppet möjliggjorde att man från säker plats kunde hålla/mota brandspridningen över tid och med en begränsad vattenmängd. Genom att köpa tid kunde den fortsatta brandbekämpningen planeras och genomföras för de övriga släckinsatserna i konstruktionen. Metoden räddade kyrktornet, orgeln samt övriga delar av kyrkan från brandskada. Taket, delar av predikstolen samt altartavlan blev allvarligt skadat då branden började i denna ände.

Läs mer om Brandweerdoctrine – Kwadrantenmodel på www.brandweerdoctrine.nl (Nederländska)

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment