English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Kurser 2017 coldcut™ cobra academy

Under 2017 har vi planerat in två st 3-dagars instruktörsutbildningar. Vi anordnar även grundutbildningar, befälsutbildningar mm. på förfrågan.

Gå 3 betala för 2!

Kurs Vecka Datum Dag
Instruktörskurs (Sv) v 20 16 -18 maj tis-tors
Instruktörskurs (Sv) v 36 5 - 7 september tis-tors

 

Frågor om kursens innehåll:

Har du specifika önskemål om utbildning, eller frågor om kursinnehåll vänligen kontakta Johan Biörsmark på johan.biorsmark@coldcutsystems.com eller på 0768 - 11 41 14.

Anmälan:

Vill du anmäla ditt intresse till någon av kurserna kontakta Anna Wangeby på anna.wangeby@coldcutsystems.com.

Kursupplägg

Instruktörskurser 2017

Kursen är en 3- dagars instruktörsutbildning i skärsläckning/skärsläckarmetode som genomförs enligt ”train the trainer” konceptet med målet att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna genomföra grundutbildningar inom sin egen organisation. Målet är att skapa en förståelse om hur teori och praktiska moment är upplagda för att ge kunskap om skärsläckarmetodens förmåga att påverka brandgaser och släcka bränder.

Vid kursens första dag läggs mycket vikt vid teknik, säkerhet och skärning allt för att fånga upp deltagarnas olika kunskapsnivåer. Detta kan uppfattas som repetition för vissa men är nödvändigt då man inte behöver ha genomgått grundutbildning innan man anmäler sig till instruktörsutbildning. Efter genomförd och godkänd utbildning blir deltagaren instruktör i skärsläckarkonceptet, och kan fortsätta med att utbilda brandpersonal internt i metoden.

Samarbetspartner

Utbildningen bedrivs tillsammans Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) som är en av coldcut™ cobra academys (CCA) samarbetspartners.

Plats

Platsen för utbildningen är SÄRFs utbildningsanläggning vid Guttasjön utanför Borås, en av Sveriges modernaste anläggningar för räddningsövningar.

Tips på boende:

 

Vägbeskrivning till Guttasjön

Adress:

Varbergsvägen 91, 515 70 RYDBOHOLM

Från Jönköping (40):

Ta avfart 85 – avfarten övergår i 3 filer. Håll till höger hela tiden. Följ skyltning mot Rydboholmcirka 6 km. Guttasjön ligger på vänster sida och är skyltad Brandövningsplats och Guttasjön.

Från Göteborg (40):

Ta avfart 85. Avfarten övergår i 2 filer. Sväng vänster mot Rydboholm. Följ denna väg raktsöderut cirka 6 km. Guttasjön ligger på vänster sida och är skyltad Brandövningsplats och Guttasjön.

Pris

Pris: 8900:- pp