English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Knivskarp precision vid insatser - artikel i Brandsäkert nr 1, 2013

Det är dags för ny metodik inom räddningstjänsten, med ökad förståelse för brandförlopp och alternativa släckmetoder istället för att använda stora vattenmängder. Det menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och startar en ny utbildningssatsning.

 Läs hela artikeln här >>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment