English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Johan Ivarsson - ny COO på Cold Cut Systems

Johan Ivarsson har rekryterats som ny COO (Chief Operating Officer) på Cold Cut Systems. Johan kommer ansvara för de tekniska delarna inom verksamheten som produktutveckling, produktion, inköp samt teknisk support till såväl påbyggare som slutkunder. Johan är utbildad civilingenjör från Luleå Tekniska universitet och har även en marknadsekonom examen från IHM Business School. De senaste 10 åren har Johan arbetat inom tillverkningsindustrin på ledade positioner inom process- och teknikutveckling samt supply chain management. Johan kommer närmast från Albany International där han arbetat som produktionschef med personalansvar för cirka 50 personer.

"Cold Cut Systems har haft en fantastisk utveckling de senaste åren med stark tillväxt där Cobra gjort entré på flertal nya marknader. Det är mycket inspirerande att ha fått förtroendet att vara med och leda den tekniska utvecklingen av Cobra samt produktionsorganisationen för att kunna möta det ökande intresset från kunder runt om i världen", säger Johan Ivarsson.

Johan startade sin anställning på Cold Cut Systems den 27 Juli.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment