English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Joakim Hedelin - ny COO på Cold Cut Systems

Joakim Hedelin

Joakim Hedelin har rekryterats som ny COO (Chief Operating Officer) på Cold Cut Systems. Joakim kommer att ansvara för de tekniska delarna inom verksamheten som produktutveckling, produktion, inköp samt teknisk support till såväl påbyggare som slutkunder. Joakim är utbildad civilingenjör från Chalmers med ytterligare studier i psykologi. Joakim har arbetat internationellt, och har framför allt en bred erfarenhet från innovationsutveckling, produktutveckling, produktion och marknadsarbete från bland annat Hultafors Group. Joakim har också erfarenhet från företagsintegrering och patent.

”Jag är mycket nöjd med att Joakim tar över den viktiga rollen som COO på Cold Cut Systems. Cobran har använts med stor framgång under snart 20 år, och våra användare väljer Cobran utifrån mycket höga krav på driftssäkerhet, robusthet och kvalité. Vår uppgift är givetvis att kontinuerligt utveckla och förfina nya och befintliga produkter avseende dessa aspekter. ” säger Peter Oom, VD.

”Cold Cut Systems har haft en god utveckling under senare år med tillväxt i flera marknader. Jag fastnade direkt för systemtänket med Cobran som det perfekta komplementet till traditionell brandsläckning genom ökad precision, säkerhet och effektivitet i släckningsarbet. Hittills har jag träffat några duktiga brandmän i Halmstad som verkligen gillar Cobran. Det var inspirerande och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med aktiva brandmän i den fortsatta utvecklingen av Cobran.”,säger Joakim Hedelin.

Joakim startade sin anställning på Cold Cut Systems den 5 juni.

Välkommen Joakim!

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment