English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Interschutz 7-12 juni, Leipzig

Sammanfattning från Interschutz i Leipzig, Tyskland.

Interschutz 2010 i Leipzig i Tyskland, 7 till 12 juni, var en stor framgång för oss. Vi hade en mycket välbesökt monter i hall A och gjorde dagliga demonstrationer utomhus inför stora massor av publik. Under mässan träffade vi såväl gamla vänner och coldcut™ cobra användare från när och fjärran liksom nya och intressanta kontakter för framtiden.

2010 är tredje gången vi deltar på Interschutz. Bolaget och produkterna har utvecklats och mognat under årens lopp. Tyngdpunkten på denna mässa var inte så mycket på själva skärsläckarverktyget som metoden. Idag finns det 10 års användarerfarenhet av coldcut™ cobra och hundratals incidentrapporter att luta sig emot. Det var detta vi försökte framhäva under mässan.

Huvudattraktionen i inomhusmontern var en coldcut™ cobra C330D marin unit. Detta är en ramenhet framtagen enligt strikta militära specifikationer och som används av flottan ombord på fartyg som bland annat deltagit i internationellt patrullarbete utanför Somalias kust.

Vi visade också några av våra avancerade skärverktyg såsom coldcut™ Cold Tap och coldcut™ Pipe Cutter. Detta var intressant för somliga industriella kunder.  

Montern delades med MSB. De driver nu projektet EU Firefight II där nya innovativa och säkra brandbekämpningsmetoder diskuteras och utvecklas. Grunden i "särsläckarkonceptet” (Cutting Extinguisher Concept, CEC) är en skärsläckare i kombination med värmekamera och PPV fläkt för att förbättra förhålladena inne i ett brandrum innan en rökdykarattack kan inledas.

Detta nya koncept var också vad som visades på utomhusdemonstrationerna. Brandmän från SERF i Borås, ibland understödda av personal från annat håll, förevisade skärsläckarkonceptet i praktiken. Brandmännen från Borås hade också mycket egna erfarenheter från användande av coldcut™ cobra i fält som de kunde dela med sig uttav.

Utomhusdemonstrationerna guidades på tyska och engelska. Från Storbrittanien kom vår ciceron från brandkåren i Northamptonshire. De har nyligen införskaffat 10 stycken enheter och de praktiserar nu också skärsläckarkonceptet fullt ut. Klicka här för att se live-demovisningen från mässan.

Vi har nu mycket uppföljningsarbete efter mässan men förbereder oss ändå mentalt redan för Interschutz 2015!

WelcomeBrandbilar-med-containersky

Bar-overkroppLine-utanfor-containerCobra-genom-dorr-till-contapublik

Docka-på-stallningTillbehorEnsam-kund-hangandes-på-marKunder-vid-marinenhetLars-och-JesperMingel-i-monterMonter-med-kunderPersonal-kvar-lordagZhang,-Mauri,-PerTyskar-runt-stabordTom-monterSteffen-vid-marinenhet-med-

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment