English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Instruktörskurs i Borås för Amiens, Lausanne och Monaco

Under vecka 35 genomfördes en specialanpassad instruktörsutbildning med deltagare från Amiens, Lausanne och Monaco. Idag finns det skärsläckarenheter i Amiens och Monaco. Under kursen behandlades bland annat branddynamik, högtrycksbrandsläckning,  IR-teknik, övertrycksventilation och skärsläckning. Stor vikt lades på instruktörsperspektivet och insatsmetodik. Mycket av kursen återspeglades av erfarenheter från aktuella insatser. Trots skiftande förkunskaper lyckades man att genomföra utbildningen på ett föredömligt sätt.

Utbildningen som genomfördes på Guttasjön var särskilt uppskattad då man ej har tillstånd att på hemmaplan genomföra övningar med skarpa bränder.

Vill du veta mer? Kontakta Torwald Snickars >>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment