English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Grundutbildning för Surte Brandstation

Den 6-7 april anordnade coldcut™ academy en 2 dagars grundutbildning på Guttasjön i Borås för 8 stycken deltidsbrandmän från Surte Brandstation i Ale Kommun. Anledningen till utbildningen är den nya BAS1, med en coldcut™ cobra installerad, som levererades från Autokaross Rescue till Surte Brandstation i början av mars 2011.

Under kursen fick deltagarna genomgå både praktiska och teoretiska övningar. Nedan ges en kort summering:

  • Metodutveckling inom räddningstjänst under en lång tidsperiod där inriktningen tidigare utgjorts av invändig släckning av rökdykargrupp.
  • Släcksystem med varierande tryck och flöde presenteras och jämförs med skärsläckarens egenskaper. Ämnet vattendimma och högtryckssläckning presenteras.
  • Skärsläckaren presenteras som koncept.
  • Teknik, säkerhet och skärning teoretiskt och praktiskt.
  • Taktik där bl.a erfarenheter från ett antal räddningstjänster presenteras.
  • Praktik och teori där deltagarna har möjlighet att följa brandförlopp och brandgaskylning med hjälp av skärsläckare, IR-teknik samt övertrycksventilation.

           

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment