English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tack för i år

Det har varit ett mycket händelserikt och spännande år på Cold Cut Systems. Vi har sett ett markant ökat intresse och försäljning på många av våra marknader. I Sverige ser vi en riktigt positiv utveckling, skärsläckaren är idag ett självklart övervägande vid nyinvestering av fordonsparken. Varje dag görs det framgångsrika insatser med skärsläckaren runt om i landet, och fler och fler brandmän, befäl och brandchefer ser de stora möjligheterna med skärsläckarmetoden. För oss är detta riktigt positivt- inte bara som kommersiellt företag - utan också på grund av vårt etiska perspektiv och uppdrag: Safer Fire Fighting - Effective Fire Fighting - Saving Environment. Vårt mål är att bidra till en modern brandbekämpning med ökad säkerhet, effektivitet och en minskad miljöpåverkan.

Parallellt med det ökade intresset har en ny, bredare förståelse av möjligheterna med skärsläckaren vuxit fram. Tidigare uppfattades skärsläckaren som en specialistutrustning som effektivt kunde hantera specifika insatser. Maximal effekt för en räddningstjänst uppnås dock när skärsläckaren implementeras strategiskt i organisationen, fullt inbäddad och alltid tillgänglig för en första insats. Vi vet idag att Cobran är ett starkt komplement till konventionell brandbekämpning och att framgångsfaktorerna vid implementationen är att fokusera på metodik, utbildning och frekvent användning.

Teamet på Cold Cut Systems har haft mycket att stå i i år. Vi har fått två nya medarbetare, som jag återigen vill välkomna; David Nielsen, arbetar med försäljning och utbildning främst i Sverige. David har en lång erfarenhet ifrån den svenska räddningstjänsten. Hans senaste position var som räddningsledare i Halmstad. Mark Smitherman är vår marknadschef i Storbritannien. Mark har en lång erfarenhet av den brittiska räddningstjänsten, speciellt med inriktning på hälsa och säkerhet. Marks senaste positioner inom räddningstjänsten var som brandchef för South Yorkshire och Operativ Chef för CFOA.

Den senaste forskningen har också ytterligare förstärkt förståelsen för effektiviteten hos skärsläckaren. Under många år har vi  sett effektiviteten i tester och framför allt insatser; allt ifrån små husbränder till stora industriella bränder, men den nya forskningen hjälper oss att förklara och förstå effekten av de mycket små vattendropparna med hög hastighet som skapas av skärsläckaren och som ger en väldigt effektiv vattendimma som extremt snabbt kyler och interterar branden och därmed släcker eller kontrollerar brandförloppet.

Jag vill också lyfta fram att vi i december månad har gett bidrag till Brandmännens Cancerfond. Vi är alla medvetna om att brandmannayrket är farligt på grund av risken för backdraft, övertändning och kollapsande strukturer. Med introduktionen av skärsläckaren kan de flesta av dessa risker minskas. Tyvärr visar modern forskning att vissa former av cancer är mycket vanligare bland brandmän än genomsnittet på grund av år av exponering för carcinogena och giftiga gaser, detta trots bra skyddsutrustning och rökskydd. Vi på Cold Cut Systems vill gärna supporta detta initiativ.
Så blir du förvånad över att inte få något julkort eller kartong med pepparkakor från Cold Cut Systems i år, vet du att vi istället investerat i en större sak!

Tack för i år och vi ses 2013! Det kommer att bli ett fantastiskt och säkert år!

 Peter Oom

VD Cold Cut Systems

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment