English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

God Jul från oss på Cold Cut Systems

Vi vill passa på att tacka för i år och önska en riktigt god jul och gott nytt år 2018. Cold Cut Systems avstår ifrån att skicka traditionella julkort och ger istället ett bidrag till forskning om brandmän och cancer genom Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rädda räddarna

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska. Mer forskning behövs!

Vill du också vara med och "rädda räddarna" kan du sätta in ditt bidrag på Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond bankgiro 900-3047.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment