English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

God jul från Cold Cut Systems

I år har vi skänkt pengar till Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Rädda räddarna!

Brandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner vilket medför att brandmän utsätts för olika exponeringar i samband med bränder, exponeringarna sker genom huden och luftvägarna. Kemikalierna ökar och dels vet vi inte vad som finns normalt och inte heller hur kombinationerna av olika kemikalier blandas och hur de då ombildas. Det man vet är att det blir farligare och riskerna därmed större för brandmän att drabbas av cancer.

Vill även du skänka pengar till Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond är detta deras bankgiro 900-3047.

God jul från oss på Cold Cut Systems!

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment