English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Examensrapport av Julien Gsell klar

Rapporten “Assessment of Fire Suppression of Water Mist” av Julien Gsell är nu klar

Julien Gsell, känd för sina intressanta teorier om skärsläckaren med vattendimma från Cold Cut Systems, är nu klar med sin examensrapport “Assessment of Fire Suppression Capabilities of Water Mist Fighting Compartment Fires with the Cutting Extinguisher”.

Teorierna kommer att öka kunskapen och förståelsen av vattendimmans egenskaper samt även coldcut™ cobra metoden.

För att läsa och ladda ner rapporten klicka här.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment