English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Erfarenhetsdagar med Beredskapsstyrelsen i DK

Cold Cut Systems och GearTeam var i slutet på april inbjudna till Beredskapsstyrelsens Danmark.

Mötet syftade till att utbyta erfarenheter i taktik och metod runt skärsläckaren.
Beredskapsstyrelsens övningsanläggning i Tinglev imponerade stort, och det investeras för närvarande i byggnation av övningsplatser avsedda för skärsläckning.

Dagarna var mycket givande, och starten på ett bra framtida samarbete.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment