English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Dielektriskt prov SP

Sveriges tekniska forskningsinstitut har genomfört en dielektrisk provning av skärsläckaren enligt bilaga C av  SS-EN 3-7:2004 , Kortfattat går provningen till så att munstycket riktas mot en stålplatta som är kopplad till en växelströmkälla som kan avge 35 kv växelspänning mellan metallplattan och jord. Munstycket och lansens handtag ansluts till kretsen och strömmen genom vattensprayen mäts när vattnet sprutas mot metallplattan. Testet visade mkt positivt resultat och kommer senare  att publiceras i särskild rapport.  Vid testet deltog även representant från Vattenfall.

För ytterligare information kontakta info@coldcutsystems.com

 

SP test Provning SP 20091126 094

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment