English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Därför valde Alingsås skärsläckare framför andra system

En mulen kall novemberdag tittade vi förbi Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda och Räddningschef Börje Lindgren för att få lite mer information om vad som drev dem till beslutet att sätta skärsläckare på samtliga förstabilar i förbundet, med start på släckbilen i Alingsås.

Under 2012 inträffade tre händelser som samtliga anmäldes till Arbetsmiljöverket och de ställde frågan; " Hur kan ni undvika de farliga momenten i arbetet"? En del av svaret blev att undvika att arbeta med rökdykning på det sätt som vi gjort tidigare. Alternativet fanns inte kvar att chansa med rökdykning längre. 

"Liv går före allt och vi måste se till vår personals säkerhet, säger Börje Lindgren. Eftersom vi ansåg att brandmännens säkerhet var ett allvarligt problem kunde vi inte nöja oss med en skärsläckare på brandstationen i Alingsås. Det var en självklarhet att skärsläckaren ska finnas på samtliga förstabilar på samtliga stationer." 

Den första skärsläckaren kommer att levereras till Alingsås i början av januari 2014 och redan i slutet av året planeras för nästa skärsläckare på brand-stationen i Vårgårda. Därefter kommer även släckbilen i Sollebrunn att utrustas. Insatsledargruppen som driver teknik- och utvecklingsfrågor i förbundet har utvärderat flera olika verktyg. Andra system som utvärderades var bl. a. CAFS. När man listade användningsområden för de olika systemen blev listan för CAFS visserligen längre, men det som skärsläckaren kunde åstadkomma för brandmännens säkerhet vägde tyngre. Andra fördelar med skärsläckaren som värderades högt var att vinna tid, enkelhet och snabbhet.

Nu återstår implementation av skärsläckaren i förbundet och samtliga 30 brandmän + 6 insatsledare ska utbildas för att kunna hantera skärsläckaren. I framtiden tror jag att det kommer att ställas mycket högre miljökrav på räddningstjänsten, säger Börje Lindgren, något som är ytterligare en fördel med skärsläckaren och den mindre mängd släckvatten som den lämnar efter sig.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment