English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems på "112 Vakdagen" i Nederländerna

Cold Cut Systems deltog på ”112 Vakdagen” i Gornichem, Nederländerna, den andra veckan i juni tillsammans med den lokala partnern Nater Gas & Vloeistofsystemen BV. 112 Vakdagen är den största, mest kompletta och välbesökta mässan för räddningstjänst och dess leverantörer i Nederländerna. För Cold Cut Systems gav mässan tillfälle till innovation, samverkan och nätverkande. Evenemanget består av en utställning, ett forskningsprogram och en demonstrationsdel. Cobra var framträdande i samtliga delar av mässan, med demonstrationer och bidrag till kunskapsprogrammet med tre övergripande presentationer av skärsläckarkonceptet och "Brandweerdoctrine Kwadrantenmodel".

Mark Smitherman, som presenterade jämförelser med den brittiska utveckling, engagerade många deltagare i diskussioner om hur skärsläckare mycket effektivt kan integreras i brandbekämpning som innefattar offensiva insatser ifrån en position utifrån och defensiva interna insatser samt hur Cobra kan användas för att understödja tryggare/säkrare miljöer för brandmän.

CCS - Brandweerdoctrine.pptx

 

På ett externt demonstrationsområde fanns möjlighet för deltagarna att få se coldcut™ cobra i verkligheten. Praktiska demonstrationer av hur Cobra snabbt kan kyla och stabilisera brand tillsammans med scenario baserat på Kwadrantenmodel mottogs väl av alla som deltog. Demonstrationerna var direkt kopplade till den kunskap som förmedlats i presentationerna, alla aspekter av coldcut ™ Cobra kapacitet var på utsikt, från front-end brandbekämpning metoder för strategiska genomförandestrategierna.

112 Vakdagen lockade brandkårer från hela Nederländerna, såväl kommunala brandkårer som industriella brandkårer samt specialist brandkårer och utbildningsorganisationer.

Coldcut™ cobra montern var en samlingspunkt för diskussion och nätverkande. Många viktiga organsiationer besökte montern för att öka sin medvetenhet om och förståelse för vad coldcut™ cobra kan erbjuda när det gäller säkrare, effektivare och mer miljövänlig brandskyddsutrustning i Nederländerna.

Närvarande vid 112 Vakdagen var Willem Nater, Ans Nater, Mark Smitherman och Anders Trewe.

För mer info om coldcut ™ cobra på den holländska och belgiska marknaden kontakta;
Willem Nater, wnater@nater.nl eller Anders Trewe, anders.trewe @coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment