English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems och Falck i internationellt samarbete

Cold Cut Systems och Falck Danmark har ingått avtal om samarbete för distribution av coldcut™ cobra för den danska marknaden.

Falck är ett globalt bolag som tillhandahåller tjänster och material inom bland annat brandbekämpning och sysselsätter ca 30,000 anställda. I Danmark har Falck en framskjuten position som den överlägset största leverantören till räddningstjänsten. Falck står för ca 65 % av bemanningen till dansk räddningstjänst.

”Jag är mycket glad att vi initierat samarbete kring i första hand den danska marknaden” säger Peter Oom, VD på Cold Cut Systems. ”Den danska räddningstjänsten står, liksom många andra länder, inför stora förändringar de närmsta åren. Vi tror att Falck kommer att utvecklas till en strategisk partner på den danska marknaden, samtidigt som nya möjligheter skapas inom många andra länder, bland annat inom privata industribrandkårer”.

Press release - Cold Cut Systems.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment