English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems lanserar ny MPN

Cold Cut Systems är stolta över att lansera en ny och förbättrad Multi-Purpose Nozzle (MPNv2).


MPN är ett komplement till Cobra vid många typer av insatser. Med MPN vidgas skärsläckarsystemets andvändningsområde till att snabbt och effektivt kunna hantera många olika händelser som t.ex. bilbränder, brand i terräng, eftersläckningar, sanering, mellanskumsfyllningar mm. MPN v2 finns nu tillgänglig för alla sedan tidigare MPN-konfigurerade C360 system samt som option vid nybeställningar.

MPN fungerar som konventionella dimstrålröroch har en varialbel strålbild. Strålbildenjusteras enkelt och snabbt mellan sluten och spridd stråle. Munstycket ansluts med några enkla handgrepp på samma slang som används vid skärsläckning och levererar samma mängd vattenfast med lägre pumptryck. Trycket vid munstycket varierar beroendepå vilken strålbild operatören väljer.

190325 MPNv2 SE.pdf

MPN kan enbart användas på system som är konfigurerade för MPN.

Kontakta vårt säljteam för mer information.

Christofer Nilsson (Norden) 0703 81 29 00 christofer.nilsson(a)coldcutsystems.com

Jan Hellsten (WW) 0768 60 11 33 jan.hellsten(a)coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment