English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems - FMV

På uppdrag av FMV, Försvarets materielverk, har Cold Cut Systems AB (CCS) tillsammans med FMV  tagit fram marinanpassade skärsläckarenheter till Marinens korvetter HMS Stockholm och HMS Malmö. Försvarsmakten planerar för ett deltagande i EU- insatsen i farvatten runt Somalia med en internationell korvettstyrka. De försvarsklassificerade enheterna väntas ge internationell uppmärksamhet.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment