English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems deltog på Skadeplats 2011

Den 21 och 22 september deltog Cold Cut Systems i konferensen och utställningen Skadeplats 2011 i Katrineholm. Fokus i år var att belysa de problem som finns vid vinds- och tak bränder. Under konferensen höll Södra Älvsbors Räddningstjänsten (SÄRF) en presentation om moderna metoder och delade med sig av erfarenheter från vinds-och tak bränder. I den praktiska demonstrationen deltog flera olika brandfordon och cirka 30 personer. Cold Cut Systems spelade en viktig roll när skärsläckningsmetoden jämfördes med andra metoder för att bekämpa vinds- och tak bränder. De andra metoderna som användes var motorsåg och sprängram.

Under demonstrationen visades även en robot utrustad med skärsläckaren. Roboten, FFR Basic, lanserades tidigare i år av Drones Networking. Leif Ahlman, VD för Drones Networking, var mycket nöjd med det stora intresse som demonstrationen skapade. Läs mer om roboten här>>

"Skadeplats 2011" "ccs cobra" coldcutsystems coldcutcobra "cold cut system" CCS "Cold Cut Systems" Cobra "CCS Cobra" "Cutting Extinguisher" "Safe Firefighting" "Efficient Firefighting" "Thermal Camera" "IR Camera" PPV "Positive Pressure Ventilation" FRS “Fire and rescue services”

Skadeplats 2011

"Skadeplats 2011" "ccs cobra" coldcutsystems coldcutcobra "cold cut system" CCS "Cold Cut Systems" Cobra "CCS Cobra" "Cutting Extinguisher" "Safe Firefighting" "Efficient Firefighting" "Thermal Camera" "IR Camera" PPV "Positive Pressure Ventilation" FRS “Fire and rescue services”

"Skadeplats 2011" "ccs cobra" coldcutsystems coldcutcobra "cold cut system" CCS "Cold Cut Systems" Cobra "CCS Cobra" "Cutting Extinguisher" "Safe Firefighting" "Efficient Firefighting" "Thermal Camera" "IR Camera" PPV "Positive Pressure Ventilation" FRS “Fire and rescue services”

"Skadeplats 2011" "ccs cobra" coldcutsystems coldcutcobra "cold cut system" CCS "Cold Cut Systems" Cobra "CCS Cobra" "Cutting Extinguisher" "Safe Firefighting" "Efficient Firefighting" "Thermal Camera" "IR Camera" PPV "Positive Pressure Ventilation" FRS “Fire and rescue services” "Drones networking"

"Skadeplats 2011" "ccs cobra" coldcutsystems coldcutcobra "cold cut system" CCS "Cold Cut Systems" Cobra "CCS Cobra" "Cutting Extinguisher" "Safe Firefighting" "Efficient Firefighting" "Thermal Camera" "IR Camera" PPV "Positive Pressure Ventilation" FRS “Fire and rescue services” "Drones networking"

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment