English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems AB / Operativ chef (Operations Manager)

Patrik Söderberg har anställts som Operativ chef för Cold Cut Systems AB. Han ansvarar för företagets helhet i fråga om teknik; produktutveckling, inköp, produktion, sammansättning, service, underleverantörer. Patrik har en gedigen teknisk bakgrund, senast från företaget Talurit, som främst är inriktat på maskiner/utrustning, system och kunskap inom området splitsning av wire, för offshore-, marint- och industriellt bruk. Patrik började inom Cold Cut Systems den 8 december.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment