English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Nu bekräftat i studie - Cobra har en betydande effekt på infallande värmestrålning

Tidigare studier har bekräftat att coldcut™ cobra har en bra förmåga att producera dimma bestående av väldigt små droppar i jämförelse med andra alternativa system så som sprinklersystem eller dimmspik1. Forskning har även visat att en dimma med mindre droppar har en högre förmåga att absorbera värmestrålningen2 , men ingen forskning finns sedan tidigare på Cobras förmåga att absorbera värmestrålning.

Redan idag använder en del räddningstjänster Cobra för att skapa en strålningssköld och på så sätt förhindra spridning av branden. Ett exempel är ifrån en brand i en liten kommun där risken för brandspridning var stor mellan det brandhärjade huset och ett närliggande hus. Resurserna som kom först på plats var väldigt begränsade och bedömningen var att vattnet skulle ta slut innan förstärkning kom om man skulle försöka förhindra brandspridning på ett konventionellt sätt. Räddningsledaren tog då beslutet att använda Cobra som en strålningssköld mellan de båda byggnaderna. Cobra har en betydligt lägre vattenförbrukning än konventionell släckmetod och på detta sätt räckte vattnet tills förstärkning kom och den närliggande byggnaden klarade sig i en situation där brandspridning normalt sett hade skett.

I sitt examensarbete ifrån Luleås Tekniska Universitet 2018, undersöker Anton Johansson Cobras förmåga att absorbera värmestrålning. Testerna gjordes på RISE (Research Institutes of Sweden) i Borås och handledare var Johan Biörsmark från Cold Cut Systems.

Resultatet visar att vattendimman som produceras har en betydande effekt på den infallande strålningen mot ett objekt som befinner sig på andra sidan vattendimman. Effekten varierar beroende på hur stor del av flammorna från brandkällan som vattendimman täcker. För operativ användning av Cobra anses mätningarna gjorda med HMF (brett synfält) vara mest användbar. Den ungefärliga strålningsnivån för mätningarna gjorda med HMF är ca 50 % av ursprunglig strålningsnivå.

Mätning av strålningsabsorption i sprayen från skärsläckaren Cobra

1) M. Först, R. Ochoterena och J. Lindström, ”Spray characterization of the cuttingextinguisher,” 2012

2) M. Försth och K. Möller, ”Absorption of heat radiation in liquid droplets,” 2011

Forskningsresultat från SP (RISE)

Skärsläckarens effektivitet bekräftas

Forskningsresultat från SP (RISE)

coldcut™ cobra i en klass för sig

Frågor? Vänligen

Kontakta oss