English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobrakonferensen fick toppbetyg av deltagarna

Föreläsarna Mark Smitherman CCS, Chris Colgan Kent FRS, Martyn Emberson Northamptonshire FRS tillsammans med CCS VD Peter Oom på Ullevis läktare. Övriga föreläsare under konferensen var Jan Wisén MSB, Roger Gustafsson Lomma/Staffanstorp, Lasse Nelson MSB-Revinge, Jan-Erik Rasmussen Beredskabsstyrelsens skola Tinglev och Berndt Karlsson Räddningstjänsten Väst.

Cobrakonferensen som hölls i Göteborg i oktober handlade om implementation av skärsläckaren i olika organisationer och utbildning/metodutveckling. Under dagarna och kvällen fick deltagarna möjlighet att lyssna på intressanta föredragshållare, byta erfarenheter och nätverka. Konferensen fick högt betyg av deltagarna. 100 % av de som svarade på enkäten hade blivit inspirerade att arbeta vidare med Cobra i sin organisation och 97 % tyckte att konferensen gav "value for money". Samtliga deltagare som besvarade enkäten kan tänka sig att gå på en liknande konferens igen och skulle även rekommendera andra att göra det. De flesta deltagarna var positiva till de internationella föreläsningarna och erfarenhetsutbytet men en del hade svårt med språket (engelska & danska), något som vi tar till oss och har i beaktande inför kommande konferenser.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment