English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobrakonferens om Brand och Räddning till Sjöss vid tyska Havariekommando, Cuxhaven, DE

I mitten av november 2013 träffades ett tjugotal verksamma experter inom Räddningstjänst till sjöss vid German Central Command for Maritime Emergencies (das Havariekommando) i Cuxhaven, Tyskland. Syfte och mål med konferensen var att utbyta erfarenheter och diskutera taktik, logistik och organisation när det gäller maritim incidenthantering och skärsläckarkonceptets marina applikation.

Konferensen initierades av Dave Sheppard, East Sussex FRS och FRMR, som sökte erfarenhet inom området. De mest erfarna inom skärsläckarkonceptetavseende strategi och taktik är naturligtvis de professionella användarna av Cobra, och när Havariekommando ombads stå som värd för en konferens för att utbyta erfarenheter inom området, öppnade de sina dörrar.

Konferensen hölls på Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, motsvarigheten till svenska Sjöräddningssällskapet. Flera intressanta presentationer genomfördes: den organisatoriska utvecklingen av MIRG (Maritime Incident Response Groups) till FRMR (Fire and Rescue Marine Response) i Storbritannien, MSC Flaminia-incidenten, svenska Kustbevakningens skärsläckarorganisation ombord på 00-klassen, erfarenhet från landbaserad brandbekämpnings med bäring på Offshore och utvecklingen av CCS:s marina enheter i samarbete med svenska marinen. Dessutom tillkom några improviserade presentationer från Smit Salvage och Danska Beredskabsstyrelsen.

Evenemanget blev en succé, med deltagare, utöver de som redan nämnts, från tre kustregioner England, två från Nederländerna och tre kuststäder i Tyskland.

Förutom erfarenhetsutbytet, uppskattades nätverkandet och det personliga mötet. Innan konferensen var över beslutade gruppen att träffas snart igen, Flera organisationer anmälde sitt intresse för att ställa upp som värd för gruppen nästa gång.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment