English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobra Instruktörskurser 2016

Datum är nu satta för nästa års instruktörskurser. Instruktörskursen är en 3-dagars utbildning som genomförs enligt ”train the trainer-konceptet" med målet att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna genomföra grundutbildningar inom sin egen organisation. Målet är att skapa en förståelse om hur teori och praktiska moment är upplagda för att ge kunskap om skärsläckarmetodens förmåga att påverka brandgaser och släcka bränder.

Vid kursens första dag läggs mycket vikt vid teknik, säkerhet och skärning allt för att fånga upp deltagarnas olika kunskapsnivåer. Detta kan uppfattas som repetition för vissa men är nödvändigt då det inte finns något krav på att ha genomgått Cobra grundutbildning innan man anmäler sig till instruktörsutbildningen. Efter genomförd och godkänd utbildning blir deltagaren instruktör i skärsläckarkonceptet och kan börja utbilda brandpersonal i den egna organisationen.

Utbildningarna hålls i sambarete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF), på övningsfältet Guttasjön strax utanför Borås.

Kursdatum 2016

v. 13  29-31 mars

v. 20  17-19 maj

v. 39  27-29 september

v. 42  18-20 oktober

För frågor om kursinnehåll kontakta: Johan Biörsmark >> 0768-11 41 14

För anmälan kontakta: Anna Bäckmark >> 0768-40 41 90

Instruktörskurser 2016.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment