English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobra i Nigeria

En äldre brandbil utrustad med coldcut™ cobra skickades nyligen från Danmark till ett träningscenter i Nigeria. Bjarne Jørgensen, från Danmark, åkte till Nigeria för att utbilda personalen i skärsläckning. Läs reportaget i Falcks nyhetsbrev nedan.

FALCK NEWSLETTER NOV 2013.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment