English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobra firar 20 år på marknaden

20 Years of Safer Firefighting

Embryot till Cobra kom till redan 1987 när sjökapten Lars G Larsson med sitt företag MPAB utvärderade kallskärningstekniken DIAJET. Då tekniken innebar att det nu var möjligt att skära i brandfarlig och explosiv miljö såg Lars G Larsson en möjlighet att nyttja tekniken inom räddningstjänsten. Redan 1988 presenterades kallskärningstekniken för befäl från brand- och säkerhetstjänster från industrier och kommuner i Västsverige samt personal ifrån Sjöfartsverket, Sjöbefälsskolan och kustbevakningen.

”Hade jag varit en bättre säljare hade Cobra slagit igenom redan då”, säger Lars G Larsson.

Året därpå startade han bolaget Cold Cut Systems och uppdragen med kallskärning kom ifrån bl.a. raffinaderier och pappersfabriker.

I mitten av 90-talet deltog Cold Cut Systems i ett projekt initierat av Räddningstjänsten i Luleå, för se på möjligheterna att använda kallskärningstekniken för att göra ventilationshål i tak. Luleå Räddningstjänst ville hitta en metod för håltagning som var säkrare för brandmannen än att använda sprängramar och motorsågar. Efter en tid kom de inte vidare på egen hand utan lämnade över projektet till Räddningsverket (numera MSB).

1996 blev Cold Cut Systems kontaktade av Räddningsverket. Uppdraget var fortfarande håltagning i tak, men vid tester som genomfördes fick projektet en annan inriktning. När vattenstrålen bröt igenom taket såg man nämligen att vattendimman hade stor effekt på branden.

"Vid de första mätningarna av släckeffekten som genomfördes var temperatursänkningen så stor och snabb att ansvarig brandingenjör trodde att kablarna till mätutrustningen skurits av, berättar Lars G Larsson.

1997 registrerades ett patent på "skärsläckaren" och 1998 såldes de första systemen till Borås Räddningstjänst och Räddningstjänsten Sörmlandskusten. I år firar vi att Cobra funnits på marknaden och bidragit till säkrare brandbekämpning i 20 år! Idag finns ca 1200 Cobrasystem i 45 länder.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment