English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobrademo för inrikesministeriet i Tjeckien

Den 24 november utförde Cold Cut Systems och Nordex Agentur en kundrelaterad aktivitet i Brono i Tjeckien. Både inrikesministeriet (generaldirektoratet) i Tjeckien och Räddningstjänsten i Prag deltog. Dagen började med en förevisning av coldcut™ cobra samt tillbehörern coldtap, cutting frame och pipe cutter. Därefter genomförde personal ifrån Prags brandkår tillsammans med erfarna instruktörer från Brno Fire Training Centre, ett brandscenario på en gammal industritomt i centrala Brno. Syftet var att visa Cobrametoden (Scan-Cool-Clear) och hur man kan minska riskerna innan brandmännen går in i byggnaden med traditionel rökdykning. Dagen var en stor framgång med ökat intresse och förståelse för Cobrametoden hos deltagarna.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment