English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brittisk räddningstjänst integrerar Cobran med konventionella metoder för högre resursutnyttjande

Fler och fler brittiska räddningstjänster använder och utvärderar Cobran. Därmed har diskussionen om säkrare och effektivare räddningstjänster och Cobra intensifierats.

Merparten skärsläckare i England monteras idag på släckbilar, men intresset för att utrusta mindre, lättare och snabbare enheter med Cobra har ökat den senaste tiden – i synnerhet i glesbygdmiljö. I England kallas dessa för Rapid Response, som enklast jämförs med konceptet FIP – Första InsatsPerson. Det nya tillvalet ”Multi Purpose Nozzle” (MPN) stärker ytterligare denna trend då metodkapaciteten på små fordon breddas avsevärt. Därmed blir resursutnyttjandet och Return on Investment betydligt mycket bättre än för tillgängliga alternativ på marknaden.

Kombinationen av coldcut™ cobra och MPN är mycket effektiv, skapar ett mycket brett användningsområde för brandbekämpning och kan installeras i såväl små som stora fordon.

För frågor eller mer info kontakta;

Mark Smitherman, mark.smitherman@coldcutsystems.com, +44 7979 725689

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment