English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i Timmerbil

Bergslagens räddningstjänst rapporterar om en brand i en Timmerbil där coldcutTM cobra var med och släkte branden.

En chauffören till en timmerbilssläp märkte att det började ryka från släpet och stannade då omgående och kopplade bort dragbilen. Efter det försökte han släcka branden med hjälp av en pulversläckare som fanns i bilen. Vid räddningstjänsten framkomst till branden brann det i hjulparen framtill på släpet samt i underkant på timmerlasten. Branden släcktes ner med hjälp av skärsläckaren på bil 703 och tog sedan över av bil 701 som vidtog eftersläckningen.

8925_1

8925_2

8925_3

8925_4

http://www.brt.se/larmimage.asp?id=8925

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment