English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i lastutrymme - Johan Luijks i intervju om skärsläckare ombord på containerfartyg

Bränder i containrar är bland de svåraste att släcka, så när Johan Luijks blev kallad till en brand lastfartyget "Yang Ming Green", var han tvungen att tänka "outside the box".

Läs artikeln i sommarnumret 2012 av Industrial Fire Journal.

2012-06-28 Fire in the hold - Industrial Fire Journal.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment