English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

BRAND 2009

CCS deltog vid Brand 2009 konferensen i Borlänge den 26-28 maj.

Torwald Snickars och Johan Biörsmark från CCS deltog vid årets brandkonferens i Borlänge. I montern fördes många bra diskussioner runt metoder för innomhusbrandsläckning, både av befintliga brukare och av räddningstjänster som överväger att införskaffa skärsläckar utrustning. Torwald Snickars närvarade även i flera föreläsningar och seminarier.

Finns behovet att fortsätta diskussionerna runt vårt koncept så tveka inte att kontakta oss.    

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment