English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Besök från Polen

2-3 april kommer 35 representanter från 17  Polska räddningstjänster att besöka CCS för att få en inblick i metoden att från utsidan påverka brandförloppet vid inomhusbrand. Besöket kommer att förläggas på Borås brandstation och på SÄRF:s (Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbunds) övningsfält Guttasjön. Personal från SÄRF kommer att förevisa hur de jobbar med metoden att integrera skärsläckaren med IR-teknik och övertrycksventilation. Bo Andersson från myndigheten MSB redogör för Eu-projektet, Euro Fire Fighter. SAAB Performit som jobbar med IT-stöd till utryckningsorganisationer kommer också att delta och förevisa sina produkter.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment