English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Besök från Estland

Under två dagar har Cold Cut Systems haft besök från Estland.

Besökarna kom från företaget Rauplan Balti som är en av dom större leverantörerna av räddningsutrustning i Baltikum, samt från Estonian rescue bord. Syftet med besöket var att titta närmare på moderna släckmetoder, och då vårt skärsläckarkoncept. Ekonomin i Estland har förbättrats avsevärt dom sista åren, och Estonian Rescue Board kommer att investera stort i material, ny teknik och nya fordon dom närmsta åren.

Dagarna var mycket givande för båda parter, och Cold Cut Systems kommer under hösten besöka Estland och genomföra ett antal demonstrationer.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment