English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

"Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole" i Tinglev är redo att utbilda Cobraoperatörer

Tinglev 2

I mitten av maj genomförde Cold Cut Systems en instruktörskurs för brandlärare på "Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole" i Tinglev, Danmark. Skolan i Tinglev har under ett par års tid genomfört kurser i alternativ släckning men främst för befälskollektivet och med inriktning på taktiska frågor.

Instruktörskursen har ökat kunskapen om Cobra och Cobrametodiken och "Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole" kan nu även erbjuda Cobrautbildningar på operatörsnivå, främst riktat mot den nordeuropeiska marknaden. I och med utbildning kan "Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole" snart räknas in som en del i coldcut™ academy (CCA). Vi på Cold Cut Systems ser mycket fram emot att Tinglev blir en del av CCA då skolan håller en mycket hög internationell nivå både när det gäller lärare och övningsfält.

För mer information kontakta Johan Biörsmark >>, tel. 0768 11 41 14

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment