English | Svenska | Deutsch | 日本語

Bangkoks räddningstjänst utökar sitt Cobraengagemang

Den 9 september 2014 levererades 6 stycken lokalt installerade Cobraenheter till Bangkok Fire and Rescue Department(BFRD) av Cold Cut Systems thailändska distributör, Global Instech Company Ld.

   

Cold Cut Systems och Global Instech har en god relation med Brand- och Räddningsverket i Bangkok alltsedan 2012 då de första fyra Cobraenheterna levererades. Enheterna levererades tillsammans med operatörersutbildning, utbildning för räddningsledare samt utbildning för de brandstationer i BFRD där Cobraenheterna ska placeras.


BFRD är ett av de viktigaste departementen i Thailands huvudstad Bangkok med visionen "Att bli ett ledande serviceföretag för förebyggande av katastrofer och begränsning för att skydda människors liv och egendom samt statliga fastigheter i Bangkok". Deras huvuduppgift är att minska och förebygga katastrofer men BFRD fungerar även som ett snabbt beredskapsteam för att hjälpa offrer ut ifrån katastrofområden. Det finns flera räddningsaktioner som BFRD ansvarar för t.ex. räddning vid; brand, översvämning/storm, kemiska olyckor, evakuera offren från kollapsad byggnad och daglig service för människor. En kanske märkligare uppgift är att söka och gripa giftormar i storstadsmiljö - exempelvis kobror.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment