English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Hjälpmedel för cobra på hög höjd

Att arbeta med skärsläckning på hög höjd är ofta svårt när man inte har tillgång till till höjdfordon. Alternativet är att stå på en stege vilket många gånger gör att det blir svårt att träffa rätt med skärsläckaren. Dessutom blir säkerheten för brandmannen många gånger eftersatt. Se klippet nedan.

Hjälpmedel för att underlätta detta arbete finns! För just den här insatsen skulle en stegsäkring vara ett lämpligt alternativ. Vid andra insatser kan lansförlängare eller plattform vara lösningen.

 

Säkring av brandman och skärsläckare i stege

HS Räddningstaktik har i samråd med Cold Cut Systems utvecklat
ett system för att säkra person och lans i stege.

Läs mer här >> 

 

 

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment