English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Artikel i Brandpunkt

I den danska tidningen Brandpunkt nr 5/2010 omnämns coldcutTM cobra i 2 oberoende artiklar.

I artikeln på sidan 2 (i den elektroniska tidningen) beskrivs hur skärsläckaren var ett effektivt redskap till att släcka en skolbrand i danska staden Ringe. När det visade sig att skolbranden hade spridit sig till takkonstruktionen kallades Odense Brandvæsen in som för bara ett kort tag sedan fick sin coldcutTM cobra inmonterad.

"Der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at indsatsen med Odense Brandvæsens skæreslukker kunne have haft afgørende betydning for brandens udvikling og omfang, såfremt den havde været indsat tidligere i forløbet. Heldigvis var tagkonstruktionen af en karakter, som i denne situationen muliggjorde en traditionel slukning, så vi fik ikke set skæreslukkerens fulde potentiale - udtaler Per Bergholdt, deltidsholdleder Ringe og fuldtidsansat ved Odense Brandvæsen.

 

Den andra artikeln på sidan 8 beskriver den Framskjutna enheten som används flitigt på Halmstads Räddningstjänst (Huvudstationen) sedan 2007. Den framskjutna enheten skickas ut i ungefär 10% utav alla larm vilket motsvarar ca 100 utryckningar/år.

I artikeln nämns även att vid 40% utav utryckningarna, ovan nämnda 100 stycken, klarar bemanning som åker i den Framskjutna enheten av att själva släcka branden utan hjälp från större släckningsbilar.

Läs gärna mer om båda artiklarna här (sidan 2 och 8)>>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment